تـا رهــــــــایی ( لژیون:پناهنده)
راهنمایی ودرمان رایگان اعتیادکنگره60اراک 
قالب وبلاگ

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر

خیلی خوش حال هستم و خیلی غافل گیر شدم و این موضوع را نمی‌توانم پنهان کنم و از شما خیلی ممنون هستم. به واسطه‌ی این 13 سالی که تشکیل لژیون دادم از خداوند ممنونم و از بچه‌هایی که من را قبول کردند و در لژیون من آموزش گرفتند و فرصت خدمتگزاری را به من دادند، تشکر می‌کنم. امر کمک راهنمایی هم کار خیلی سختی است و هم خیلی آسان؛ به این بستگی دارد که چگونه با آن کنار بیاییم. در انجام این مسئولیت سعی کردم که به‌خوبی خدمت کنم و اول از همه تلاش کردم که حال خودم خوب شود و بعد اینکه تغییر مثبت در حال دیگران ایجاد کنم. سعی کردم که اول از بچه‌ها یاد بگیرم و بعد اگر موردی هم بوده به آن‌ها آموزش بدهم. هم رهجو ها و هم راهنماها قدر جایگاهشان را بدانند، چون این جایگاه‌ها به راحتی در اختیار هر کسی قرار نمی‌گیرد و باید لطف خدا شامل حالشان بشود که بتوانند خدمت کنند. از فرصت‌های خدمتی که به ما داده‌اند به‌خوبی استفاده کنیم و نگذاریم که فرصت‌ها از دست بروند. امیدوارم که راهنمای خوبی بوده باشم و دوست خوبی برای همه.

بعد از سخنان ایشان چند تن از کمک راهنماهای شعبه مانند بابک لطفی، فرشید تفرشی و راهنماهای عزیز مانند محمد صداقت و کوروش آذر پور در لژیون ایشان حاضر شدند و از سخنان ایشان استفاده نمودند.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 24 مهر1393 ] [ 10:55 قبل از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

درکنگره 60یکسری موضوعات وعنوانها یافت میشود که اگریک نگاه درست به آنها شود به نتایج مهم وشاید اعجاب انگیز می رسیم . مثلا مثلث دانائی، اساس به وجودآمدن هرمسئله ای باتفکراست سپس باآموزش پخته وآماده اجرا که همان تجربه است می رسد. کلمه معتادباهمین روش موردآزمایش ودگرگونی قرارگرفت وازآن کلمه کاربردی وصحیح مسافراستخراج شد لغت مسافردرسالهای متمادی حضوردرکنگره دارای یک شناسنامه برای معرفی ویک کارنامه برای ارزیابی دیگران شد. مسافردروهله اول ذهنیتهای بدراکه باشنیدن کلمه معتاد ایجاد می شد تغییرداد واشخاص باشنیدن کلمه مسافراین سوال درذهنشان مطرح میشود مگرچه کار میکنند که دیگرمعتادنیستند ومسافرند وازاینجا میتوان افکاررامتوجه صورت مسئله اعتیاد کرد وآنراتشریح کردواین تفکررابه تمامجهان القا نمود که میتوان درغالب مسافرخواستار رهایی ازتاریکیهای اعتیاد بارعایت مسئله زمان وآموزشهای درست وکاربردی برای همیشه وقطعی ازشرمصرف موادمخدرخلاص شد. این اعجازتنهابخشی ازکلمه مسافراست امافرق نگاه ودیدگاه بین مسافرومعتاد، اصلی ترین مسئله ماموادمخدرومصرف آن است معتاددرابتدابه موادمخدر عشق می ورزد چون به او انرژی وقدرت بیشتر ولذت نشئگی میدهد اما درادامه این عشق تبدیل بهنفرت ظاهری می شود وتمام بدبختی های خودراازچشم موادمخدر میبیند وتصمیم به قطع یکباره آن می گیرد.اما برای همیشه این عشق پنهان وسرکوبشده همراه اوست که رفتن به خیلی ازجاها وقرارگرفتن دربعضی موقعیتها به یاددوران مصرف خودولذت مصرف مواد می افتدواین یکسو وازسوی دیگر بدبختی ها وبیچارگی های دوران مصرف وچیزهائی که ازدست داده می افتد واین یعنی طی یک راه پرپیچ وخم وپرخطر (راه رسیدن به رهائی )که معتاد بی نوا مدام به عقب خودنگاه میکند وحسرت می خورد وگاهی اوقات بعیدبه نظر می رسدکه این راه رابه سلامت تمام کند وسرازناکجاآباد دربیاورد. این نوشتار توهین به شخص یا سازمان هائی که درزمینه ترک اعتیاد فعالیت می کنند نیست بلکه یک روانکاوی ازگذشته خودنویسنده است اما مسافرچه نگاهی به مسئله اعتیاد وزندگی پیش رو دارد بهتراست ازتجربه خودم بگویم:

تقریبا سه سالی بود که ازدواج کرده بودم آن موقع موادمخدررابه صورت تفننی مصرف میکردم یادم می آید وقتی که پزشک بیمارستان خبرفوت فرزندانم رابهم دادخیلی مستاصل شدم هرکس می آمد باهاش گریه می کردم اونقدرگریه می کردم که چشمام دردمیگرفت شبهاخواب نداشتم مدام گریه می کردم بجای اینکه همسرم رودلداری بدم بااون همنوا می شدم ، سرکارنمی رفتم ، حالم خیلی بدبودمخصوصا که شبها نمی تونستم بخوابم یادمه روزچهارم بودکه یکی ازدوستانم که بعدها باهم به کنگره آمدیم بهم تلفن کردوازحالم جویاشد ماجراروکه فهمیدازم خواست به کارگاهش برم وقتی رسیدم دیدم بساط براهه بدون اینکه منتظرتعارف بشم شروع به کشیدن کردم اون شب وقتی به خونه رفتم زیادناراحت نبودم وراحت ترازشبهای قبل خوابیدم به همین خاطر درمان آشفتگی خودم رو درمصرف موقت مواد دیدم اماناخواسته به مصرف دائم تبدیل شد . اماحادثه دوم هفت سال بعد. وقتیپزشکان اززنده ماندن فرزندم ناامیدشدندوخبرفوت رادادند 2سال بود که ازرهائیم می گذشت اتفاق اینبار بسیاردلخراش ترازقبل بود ، دفعه قبل فقط یکسال ازتولدشان می گذشت که فوت کردند اما اینبار یک دخترتپل ومپل وشیرین زبان 6ساله،بسیارسنگین وغم انگیز اما بادیدگاهی دیگر، مرگ نابودی نبود فقط یک انتقال به یک جای بهتر به یک مکانی که دیگرخبری ازفساد وتباهینیست بایک نفس پاک ومعصوم ، بدون آلایش پا به یک زندگی عالی گذاشته واین آرامشی بودبرای قلب خسته من ومادرش گاهی اوقات به این نتیجه می رسیدیم این یک لطف بسیاربزرگ ازجانب قدرت مطلق برای بهترشناختن راه وتزکیه وپالایش نفس است وشایدرسیدن به یک حال خوش که درطول مراسم من این حال خوش راداشتم وخودرانیازمند هیچ مخدری یامسکنی نمی دیدم چراکه شبه مخدرهای درونی چنان تولیدی میکردند که بیاوببین!

اینها همه شکوه وجلال قدرت مطلق درغالب انسان خاکی بود. راستی چه موادی می توانست این چنین مست کند بی سروبی پاوبی دست کند.حالا قضاوت باشما من که می گویم                     شکر شکر شکر 

مسافر : امیر

 

برچسب :شیشه کنگره60, دلنوشته, درمان اعتیاد, رهائی

 

[ پنجشنبه 27 شهریور1393 ] [ 10:2 قبل از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

سؤال: چرا بعضی از مسافران با خوردن آدامس نیکوتین دچار سردرد می‌شوند؟

جواب: به اندازه آدم‌های روی زمین دلیل برای کشیدن و نکشیدن سیگار است. هر کس خواست به درمان می‌رسد و هر که نخواست به درمان نخواهد رسید. تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر سردرد بر اثر مصرف آدامس نداشتیم. سیگار کشیدن سردرد دارد ولی نکشیدن ندارد. من خودم هنگام مصرف سیگار سردرد داشتم ولی با خوردن آدامس خوب شدم.

سؤال: امکان دارد از نوع آدامس باشد؟

جواب: می‌تواند عوض کند.

سؤال: فردی که به تازگی رهایی مواد را گرفته مراجعه کرد و گفت در ماه رمضان سیگار را کم می‌کنم و بعد روی پروژه سیگار می‌آیم نظر شما در این مورد چیست؟

جواب: آن‌ها ول معطل‌اند و مثل مواد که ما مرتب به دنبال آمدن عید و شنبه بودیم تا شروع کنیم. اگر می‌خواهید کاری کنید از الآن شروع کنید.

سؤال: سفر اولی که هنوز در حال مصرف OT است و سفر سیگار خود را شروع نموده مقدار مصرف آدامس او را روی چقدر تثبیت کنیم؟

جواب: هر چه دلش خواست تا ده دوازده آدامس کامل، طبیعی است و در این سه ماه باید سازگاری انجام شود.

سؤال: یکسری از مسافران هنوز برایشان جا نیفتاده که با داشتن روزه آدامس نیز مصرف کنند و فقط زمان سحر و افطار وعده خود را می‌خورند در این رابطه چه کنیم؟

جواب: اگر سفر دومی هستند و به این آگاهی نرسیدند دیگر ول معطل‌اند و شما باید هر کدام برای شاگردانتان این موضوع را جا بی اندازید و قضیه را جدی بگیرید.

سؤال: لژیون سیگار برای بچه‌ها جا نیفتاده و مرتب نمی‌آیند.

جواب: عروس نمی‌تواند برقصد می‌گوید زمین کج است. باید لژیون‌های سیگار را جدا کنید حتی با یک شاگرد هم می‌توانید انجام دهید. و آن‌هایی که توانایی ندارند باید لژیونشان را تعطیل کنند. شما باید باورتان بشود و اگر خودتان به عنوان راهنمای سیگار لژیون را باور کردید لژیون پا می‌گیرد و همه می‌آیند. راهنما باید سروقت بیاید تا شاگردانشان هم به موقع بیایند. حدوداً" تا 5 ماه دیگر کسی که بخواهد نگهبان و دبیر و مرزبان شود و یا هر خدمت دیگری بگیرد نمی‌تواند به همراه سیگار خدمت داشته باشد و اگر راهنما باشد لژیون او جمع می شود.

مهندس در ادامه فرمودند: سفر دومی‌های سیگار هم باید در لژیون‌ها بنشینند. اگر کمی فکر کنند متوجه می‌شوند به نفع آنهاست. اطلاعات را به بقیه منتقل می کنند و اگر اینگونه نباشد و فقط سفر اولی ها باشند لژیون پا نمی گیرد. یکی دیگر از خواص جداشدن لژیون‌ها همین است که راهنمایان دستشان می‌آید چند شاگرد دارند و چکار باید انجام دهند.

مهندس در پایان فرمودند اگر مریض هستید روزه نگیرید. اگر فشارخونتان بالا و یا پایین می‌آید، اگر ناراحتی قلبی دارید؛ باید درصدی بگیرید و یا نگیرید. فکر نکنید چون روزه می‌گیرید و مریض هستید نمی‌میرید!!! و مویرگ‌های مغزتان پاره نمی‌شود! مدیر کل ستاد روزه گرفت و قبل از افطار فوتبال هم بازی می‌کرد و بعد فوت کرد.

منبع : وبلاگ خانم های مسافر

برچسب :شیشهکنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائی

 

 

[ شنبه 28 تیر1393 ] [ 1:9 قبل از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

 

 

 

 

قابل توجه کلیه مسئولین کنگره60 :اطلاعیه نگهبان

 

 

 

 • از این پس مسافران سفر اول که مدت 6 ماه از سفر آنها می گذرد، می توانند برای درمان اعتیاد به سیگار، وارد لژیون ویلیام وایت شوند.
   
 • برای درمان اعتیاد به سیگار، نیازی به کسب اجازه از راهنما نیست و کمک راهنمایان و راهنمایان محترم تحت هیچ شرایطی نمی توانند مانع درمان اعتیاد به سیگار رهجویان خود شوند.
   
 • کلیه راهنمایان و کمک راهنمایان و دیگر مسئولین کنگره60 که سیگار مصرف می کنند تا پایان آذر ماه 1393 فرصت دارند وضعیت مصرف سیگار خود را مشخص نمایند.
   
 • مدت زمان 18 ماهه ای که قبلا توسط نگهبان کنگره60 اعلام شده بود از تاریخ 10/3/92 (سی دی نقش آموزش و خدمت در رهایی) محاسبه میشود و هم اکنون  شش ماه از این فرصت باقی مانده است .
   
 • پیشنهاد می گردد کلیه راهنمایان و کمک راهنمایانی که علاقمند به کشیدن سیگار هستند و هیچگونه برنامه ای برای درمان خود ندارند، بهتر است برای جلوگیری از بد آموزی شاگردانشان و رساندن آنها به سلامتی از هم اکنون از پذیرش رهجوی جدید خودداری نمایند.

 

 

 

                                                                                                                                           با احترام ،  دژاکام

 

                                                                                                                                       28/3/93

 

منبع:سایت مرکزی کنگره60

 

برچسب :شیشهکنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائی

             

[ جمعه 30 خرداد1393 ] [ 12:2 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

روزچهارشنبه مورخ بیست ویکم خردادماه1393شاهدرهائی یکی ازمسافران شعبه اراک بنام مسافرفرهاد بودیم وروداین عزیزرابه سفردوم خدمت تمامی زحمتکشان کنگره 60تبریک عرض مینمائیم وعرض تبریک به راهنمای خوبمان حاج محسن پناهنده راهنمای همسفرشان سرکارخانم زیبنده وخانواده محترم آقافرهاد.امیدکه درخدمت به  کنگره همچنان ثابت قدم باشند

آقای : فرهاد ، نام راهنما : آقای محسن ، آنتی ایکس : تریاک ، مدت سفر : 10 ماه و 21 روز ، داروی درمان :  OT، راهنمای همسفر : خانم زیبنده ، از نمایندگی : اراک

منبع :سایت مرکزی کنگره60

برچسب :شیشهکنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائی

[ پنجشنبه 22 خرداد1393 ] [ 10:35 قبل از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

قبولی آزمون فنی__مسافر

قاسم کفراشی                             مسعود ابراهیمی          قبول

علیرضا علی بخشی                       محسن پناهنده            قبول

احمدخادمی                                 محمدرضامیرزائی          قبول

محمدابراهیمی                               محمودشرفی             قبول

میثم لطیفی                                 محمد هاشمی            قبول

قبولی آزمون جهانبینی __ مسافر

قاسم کفراشی                              مسعود ابراهیمی       قبول

علیرضا علی بخشی                        محسن پناهنده          قبول

احمدخادمی                                 محمدرضا میرزائی        قبول

محمودسبزی علیم آبادی                   محسن پناهنده          قبول

پویان علی بخشی                          مسعود ابراهیمی        قبول

نبی نصیری                                   محسن پناهنده          قبول

 

قبولی آزمون فنی ___همسفر

اکرم محمدشهری                          ریحانه دهستانی         قبول

لیلا عباسی                                  خانم طاهری             قبول

قبولی آزمون جهانبینی ___همسفر

اکرم محمدشهری                         ریحانه دهستانی         قبول

لیلا عباسی                                 خانم طاهری            قبول

فاطمه اکبری                                خانم نجفی              قبول

برچسب هاشیشه کنگره60, دوپامین, درمان اعتیاد, قبولی

[ چهارشنبه 21 خرداد1393 ] [ 4:29 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]
تقدیم به تمام راهنمایان عزیزوگرامی

ای معلم ، باصفا ، ای رهنــــما             ای که ازظلمت رهانیدی مرا
باسخن هایت حیاتــــم داده ای            ازسیاهی ها نجاتم داده ای
از کلامـــت باب عشی باز شـد             با پیامت این ســفر آغاز شد
اسوه ایمان وعشق ، بی ادعـا             مزد و اجر صبـــرتان بی انتها
بر لبم باشد شب و روز این دعا            روزگارت سبز، وجودت بی بلا

تقدیمی ازمسافر : نبی نصیری

برچسب ها :  شیشه کنگره60, دوپامین, درمان اعتیاد, شعر


[ سه شنبه 9 اردیبهشت1393 ] [ 9:26 قبل از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

 

در تقویم کنگره 60 ، یک هفته در سال به عنوان هفته  راهنما نام‌گذاری شده است که در تقویم سالنامه همان گرامیداشت معلم است . زیرا راهنما نیز معلم است .

 

      نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند                 نه هر که آيينه برداشت سکندری داند  

هزار نکته باريک تر زمو اين جاست                      نه هر که سر بتراشد قلندری داند

غلام همت آن رند عافيت سوزم                       که در گداصفتی کیمیاگری دان

 

 

شاید این پیام یک صفحه نوشتار ساده باشد اما در آن دنیایی است که اگر به عمق آن برویم مطالب زیادی دستگیرمان می‌شود همیشه یادمان باشد در کنگره افرادی که خودشان روزی تخریب چی بودند حالا در حال ایجاد سازندگی هستند، افرادی که راهی را در تاریکی‌ها پیدا کردند برگشتند و دیگران را برای خروج از تاریکی‌ها راهنمایی می‌کنند.

کمک راهنمایان عزیز! این را به جرئت می‌گویم که شما کار بزرگی انجام می‌دهید و این کاری است که شما برداشت آن  را در این جهان، و در جهان‌های دیگر خواهید دید،    که وعده خداوند دروغ نیست
 در سیستم کنگره 60 ما جایگاه‌های مختلفی داریم که این هفته مختص راهنمایان و کمک راهنمایان است و تمام کار انتقال آموزش کنگره بر دوش کمک راهنمایان عزیز است.
آقای مهندس میگویند من روزی  این مجموعه را دایر نمودم با تعدادی رهجو شروع کردم و آن بچه‌ها روزبه‌روز قوی تر و پخته‌تر شده و هر کدام استاد شدند و این بذر کاشته شد و از یک بذر، بذرهای دیگر، راهنمایانی که امروز در کنگره هستند، روزی که وارد شدند فرقی با دیگران نداشتند و آن‌ها هم روزی خود یک مصرف‌کننده بودند، راهنمایان کنگره 60 به سلاح هایی مجهز هستند که با کمک آن‌ها می‌توانند به راحتی در این حوزه فعالیت کنند و کوچک‌ترین تأثیرپذیری نداشته باشند ، بلکه تأثیرگذار هم باشند ، این سلاح‌ها همان عشق ، عقل و ایمان است 

 . جایگاه راهنما ترکیبی از عناصر فوق است: رهایی، علم و عشق، یا همان مثلث عشق، عقل و ایمان که اساس کار کنگره می‌باشد. عشق به رهایی انسان‌ها از ظلمات، عقل و علم  بدست آمده از دانش کنگره و ایمان به هدف و مسیر . بخش نخست تربیت یک فرزند به عهده خانواده و بخش دوم آن به عهده معلم است،معلمی شغل بسیار محترم و مهمی است و این معلمین هستند که آینده را برای نسل‌های آینده ترسیم می‌نمایند،  راهنما هم مانند یک معلم عمل می‌کند، اما تفاوت‌های بین یک معلم و یک راهنما در کنگره 60 وجود دارد و اولین تفاوتی که دیده می‌شود این است که انسانی که به نام رهجو وارد کنگره میشود از خانواده و معلم‌های خود درس درستی نگرفته که اگر گرفته بود اکنون در اینجا نبود و این اهمیت کار راهنما را بیشتر نشان می‌دهد، راهنما هم نقش بزرگ‌تر و هم نقش معلم و هم به نوعی نقش یک درمانگر بیماری را برای رهجو دارد

  راهنما در کنگره 60 یعنی عاشق بودن ، عاشق خدمت بودن، عاشق کمک به همنوع و عاشق رها شدن مصرف‌کنندگان مواد مخدر از دام اعتیاد. یک راهنما در کنگره 60 با تمام وجود تلاش می‌کند تا طعم شیرین رهایی و آزادی از اعتیاد را که چشیده است به دیگران انتقال دهد به بیان دیگر، همان بند عشقی که در پیام سفر اول وعده آن داده می‌شود

 آموزش‌های راهنمایان همان دروس و آموزش‌هایی است که در کنگره فراگرفته‌اند، کتاب، وادی‌ها، سی دی‌ها و جهان‌بینی و پس از آن گذراندن امتحان برای پذیرش به عنوان یک راهنما.

هر کسی در بدو ورود به این مکان همراه با کوله باری از درد و رنج است و اگر ما به عنوان یک راهنما آن‌ها را درک نکرده و آغوش محبت خود را به سوی آن‌ها نگشاییم هیچ‌وقت نمی‌توانیم قدمی برای برطرف کردن درد و رنج آن‌ها برداریم.

جایگاه راهنما در کنگره 60 را در هیچ سازمانی نمی‌توان پیدا کرد، راهنما باید استقامت، پایداری و جرأتی را در خودش داشته باشد و این خود شخص است که با خواست خودش به چنین جایگاهی می‌رسد. این جایگاه بسیار والا و بااهمیت است.
 

در این هفته اعضای کنگره 60 به پاس قدردانی از تلاش راهنمای خود ، هدیه‌ای به راهنمای خود تقدیم می‌کنند که یکی از نشانه‌های کاربردی نمودن آموزش‌های کنگره 60 هست . یکی از موضوعاتی که در آموزش‌های کنگره 60 اهمیت بسزایی دارد ، موضوع فراگرفتن قدردانی و تشکر از مخلوقین خداوند است که به هر نوع و شکلی به ما کمک رسانده و یا می‌رسانند .ما باید تشکر از انسان‌ها را بلد باشیم ، تشکر از پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ، برادر ، خواهر ، معلم ، راهنما و یا هر کس دیگری ، معنا و مفهوم آن این است که تشکر از خداوند را بلد شدیم . زیرا خداوند از طریق انسان‌ها به ما کمک می‌کند .

حق شکرگزاری خدا این است که از کسی که آن نعمت به دست او جاری‌شده تشکر کنی.


اگر حق را در خلق نیابی         بیابی خالق و..... ، در نیابی

با احترام کوروش آذرپور

منبع :وبلاگ آکادمی

برچسپ ها:شیشه کنگره60, تریاک, درمان اعتیاد, راهنما

[ جمعه 5 اردیبهشت1393 ] [ 0:39 قبل از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]
چهارشنبه این هفته سوم اردیبهشت 93شاهدرهائی سه تن ازبرادران هم لژیونیمان آقامجتبی آقا حمیدرضا وآقا محمد بودیم ضمن تبریک به هرسه نفراین عزیزان جهت این موفقیت آرزوی سربلندی درتمامی مراحل زندگی رابرای آنان خواستاریم همچنین یک خسته نباشیدجانانه خدمت راهنمای عزیزمان حاج محسن پناهنده وتمامی زحمتکشان کنگره 60

آقای : مجتبی ، نام راهنما : آقای محسن ، آنتی ایکس : شیره،تریاک ، مدت سفر : 11 ماه و 11 روز ، داروی درمان :  OP
آقای : حمید رضا ، نام راهنما : آقای محسن ، آنتی ایکس : تریاک ، مدت سفر : 11 ماه و 11 روز ، داروی درمان :  OT

آقای : محمد ، نام راهنما : آقای محسن ، آنتی ایکس : تریاک ، مدت سفر : 10 ماه و 22 روز ، داروی درمان :   OT 

برچسب :شیشه کنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائی

[ پنجشنبه 4 اردیبهشت1393 ] [ 0:4 قبل از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]
درروز چهارشنبه 20فروردین برادرهم لژیونیمان آقا تیمور باگرفتن گل رهائی ازدستان پرتوان جناب مهندس دژاکام وارد سفر دوم شدند ضمن عرض بهترین شادباش ها خدمت آقا تیمور وخانواده محترمشان وراهنمای عزیزمان آقای پناهنده وکمک راهنمای همسفرشان سرکارخانم طاهری وتمامی اعضای کنگره 60 تداوم این رهائی ها راازخداوند خواستاریم

برچسب :شیشه کنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائی

[ پنجشنبه 21 فروردین1393 ] [ 11:50 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

به اطلاع می رساند؛

جلسات کارگاه های آموزشی روزهای

سه شنبه 27 اسفند ماه 1392، پنج شنبه 29 اسفند و نیز جمعه 1 فروردین ماه 1393 در کلیه نمایندگی های کنگره 60 تعطیل است. 

توضیح اینکه: جلسات خانواده در کلیه روزهای تعطیل رسمی سال برگزار نمی شوند.

برچسب :شیشه کنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائی

[ چهارشنبه 21 اسفند1392 ] [ 9:2 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

به اطلاع می رساند؛ روز جمعه 1 فروردین ماه 1393 نگهبان کنگره 60 از ساعت 7 صبح در محل نمایندگی آکادمی میزبان مسافران و همسفران برای بازدید عید از نمایندگی های شهر تهران می باشند.

ضمناً در روز چهارشنبه 6 فروردین ماه 1393 نیز مهندس میزبان مسافران و همسفران از نمایندگی های شهرستان ها در محل نمایندگی آکادمی خواهند بود.

کنگره   60

برچسب :شیشه کنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائی

[ سه شنبه 20 اسفند1392 ] [ 10:9 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

اطلاعیه

مسافران و همسفران کنگره 60، در صورت تمایل برای حمایت از برنامه تلویزیونی مستند «شوک» عدد 13 را به شماره زیر اس ام اس بدهید. این رأی گیری تا زمان تحویل سال جدید (1393)؛ برقرار خواهد بود.

برچسب :شیشه کنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائی

 

[ سه شنبه 20 اسفند1392 ] [ 9:28 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

گرایش جوانان و بویژه قشر دانشجو به مصرف مواد مخدر طی سال های اخیر، زنگ خطر بزرگی را برای مسوولان و خانواده ها به صدا درآورده است. زنگ خطری که لزوم اتخاذ راهکارهای درست در راه مبارزه اصولی با این معضل را بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار می دهد.

در کنار فعالیت نهادهای رسمی و حکومتی در راستای مبارزه با مواد مخدر، افراد و گروه هایی در عرصه ی جامعه ی مدنی ایران با انگیزه های انسانی و با ماهیتی غیرانتفاعی تلاش بسیاری را برای حل بحران مواد مخدر و به ویژه کمک برای ترک اعتیاد و بازیابی معتادان و بازگرداندن آنها به زندگی عادی می کنند. جمعیت احیای انسانی کنگره 60 یکی از این گروه ها است. این سازمان مردم نهاد که مسوول و موسس آن «حسین دژاکام» است، در شهریور سال 1378 تاسیس شد.

lبرچسب :شیشه کنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائیادامه مطلب
[ دوشنبه 5 اسفند1392 ] [ 11:5 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

رضای عزیزتودرعمل نشان دادی که انسان میتواند تغییرکندوبه زیبایی نشان دادی که سرنوشت وتغییرات باخواست خودانسانها رقم زده میشودرضاجان روزاحیاشدن دوباره، روز نوشیدن جام معرفت وروز رهائیت مبارک باد

بیا که فصل گـل آمد  بهارگلها شـد            خجستـه روزرهائی ورفع غمها شد

به آرزوی دلــش باغبان رسیـد امروز            گذشت فصل غم و نو بهارگلها شد

شکفت درمه بهمن به لطف ویاری حق       گـــل همیشه بهاری که یارگلهاشد

زیمن مقــدم باغبان دژاکـــام است           وفا وعشـق ومحبت دوباره احیا شد

همیشه وهمه جا زیرلب دعــادارم      به عاشقی که زفیضش چنین مصفا شد

شعر: مسافرنبی نصیری

شیشه کنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائی

[ شنبه 19 بهمن1392 ] [ 9:28 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

هشدار در خصوص مصرف ترامادول
داروئي ضد درد با اثر مركزي با نام ترامادول ، تدامول ، بايومادول ، ... چند سالي است وارد فارماكوپه داروئي ايران شده است كه از دسته داروهاي مسكن مخدر يا اپوئيد هاي مصنوعي مي باشد .
اين دارو بر اساس همانند سازي ساختار ملوكولي نارسئين كه يكي از آلكالوئيد هاي ترياك مي باشد ساخته شده است .


برچسب‌ها: ترامادول, اعتاد, مخدر, تدامول, بايومادول
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 16 بهمن1392 ] [ 10:52 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

کشف مهمترین دست آورد علمی قرن
( ذرات الهی )


فیزیکدانان سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای، "سرن"، از کشف ذره‌ای بنیادین که می‌تواند بشر را در کشف رموز کائنات یاری دهد، خبر دادند. خبر کشف یک ذره بنیادی توسط فیزیکدانان سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای، «سرن»، امروز در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت. به گفته دانشمندان، این ذره بنیادی که لقب «ذره الهی» گرفته است.


ادامه مطلب
[ جمعه 15 آذر1392 ] [ 9:57 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

برای اطلاع از اخبار کنگره 60 از طریق تلفن همراه میتوانید 


عضو سامانه پیام رسان کنگره شوید و با ارسال عدد مورد


نظر شماره شما ثبت میگردد.

 


* توجه: لطفا در ارسال عدد دقت فرمایید. *

شماره سامانه:  30008415000381

عدد 1 : مخاطبین خارج از کنگره

عدد 2 : سفر اولی

عدد 3 : سفر دومی

عدد 4 : همسفران

[ جمعه 15 آذر1392 ] [ 9:51 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]
دوست عزیز وگرامی لطفا یادت باشد

شما نمی توانید جلوی سیل رابگیرید ولی

میتوانید ساختن کشتی رابیاموزید!

شمانمیتوانید امواج رامتوقف کنید ولی

میتوانید موج سواری رابیاموزید!

پس بیاموزیم .....وبیاموزیم

مسافر: نبی نصیری

شیشه کنگره60, چاکرا, درمان اعتیاد, پیام

[ دوشنبه 13 آبان1392 ] [ 7:50 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

درادامه بحث چاکراها نوبت رسید به چاکرای سوم  متناسب باسومین کالبد ، سومین چاکرا ، چاکرای ( مانی پورا ) که به آن چاکرای خورشیدی هم گفته میشود . رنگ این چاکرا زرد طلایی است محل آن اندکی بالاتر از ناف است ، غددوابسته به چاکرای       ( مانی پورا ) یاچاکرای خورشیدی غده پانکراس یاغده کبدی میباشد  حس مربوط به آن حس بینائی است . این چاکرا روبه جلو باز میشود ، ساختاروعملکرد چاکرای سوم بنیاد خصوصیات فردی است ، دراین جا هویت اجتماعی ماشکل میگیرد ، پاکسازی امیال وآرزوها ازطریق این چاکرا انجام  میشود . چاکرای خورشیدی مستقیما درارتباط بابدن ستاره ای یا اختری فعالیت میکند وحامل تمام احساسات وعواطف ماست ، اگراین چاکرا باز باشد وبصورت موزون عمل کند احساس روشن بینی ، رضایتمندی ، شعف و شادی خواهیم کرد. درصورت قفل بودن و... احساس یأس واندوه وعدم تعادل برماحاکم خواهد شد . امکان پاکسازی چاکرای ( مانی پورا ) بارنگ طلائی خورشید همخوانی دارد . لذا باتماشای مزرعه ای ازگندم رسیده ، زیر نور خورشید فعالیت آن شروع میشود . واگربه گل آفتابگردان بنگریم ودرتماشای آن غرق شویم ، تشعشعات آن باانرژی کالبد سوم هماهنگ میشود . همچنین ریتم خاصی ازموسیقی ، همراه رنگ درمانی ونیزسنگ درمانی ورایحه درمانی میتواند تاثیر گذارباشد. نکته : وخداوند سبحان برای ما انسانها درتمام کائنات ، هستی ، جهان پیرامون انرژی مقرر کرده واین انسان است که باکسب آگاهی لازم وشناخت خویش به عظمت نعمت های قادر مطلق پی خواهد بردوپی به عظمت وجودی خود میبرد

شناخت خود =شناخت قادرمطلق ونعمت های بیکران اوخواهد بود

مسافر: نبی نصیری

شیشه کنگره60, چاکرا, درمان اعتیاد, گزارش

[ دوشنبه 13 آبان1392 ] [ 7:40 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

این مجالس رامقدس خوان و دانش پروری

تانگویند جای معتاداست وجنس ومشتری

این مکان تنها نه جای ترک و دارو خوردن است

جای فیض و دانش وبر دین حق پی بردن است

با نظافت با طراوت از دراینجا بیا

فکرکن درامتحانی عاقل ودانا بیا

بی هدف اینجا میا و صندلی اشغال کن

ازبرای کشف دانش جان من اسراف کن

صحبت استاد را با افتخار انشاء کنم

زحمت استاد را با جان و دل اجراکنم

ای کریمی گرتوانی راه حق پیداکنی

باید انسان بود تا خودمحرم دلهاکنی 

شیشه کنگره60, جلسه, درمان اعتیاد, گزارش

[ دوشنبه 6 آبان1392 ] [ 8:34 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

تفکرواژه ای که ما امروزه همه با آن درابعاد ظرف فکری خودآشناهستیم درواقع انسان درمورد هرپدیده ای درهستی تفکر میکند ، واگرازنگاه فلسفی تفکررا بررسی کنیم میتوانیم به این نتیجه برسیم که جهان زائیده تفکراست (البته جهان مادی ) یعنی آنچه غیرازجمادات ، نباتات وموجودات درپیرامون ماست روزی یک تفکریارویا بوده ، وباتجربه وآموزش ازقوه به فعل درآمده واکنون موجوداست (مانند پروازکه روزی برای بشر رویا بودولی به کمک برادران رایت امروز تحقق پیداکرد) درکنگره 60نیزماخودمجریان تفکرات خود هستیم.بودن دردنیای تاریک اعتیادنشان ازبی تفکری وزوال ماست. جرقه یک تفکربرای رهائی مااز دنیای تاریک اعتیاد کافیست تا مارابه سوی روشنائی هاسوق دهد وبدانیم که هیچ موجودی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد ، وهیچکدام مابیهوده نیستیم حتی اگربه بیهوده بودنمان فکرکنیم . براستی آیاانتهای زندگی ماباید به بیهودگی واعتیاد ختم شود .پس داستان مرغ باغ ملکوت چیست ؟ آیاآمدن مابه حیات وهستی برای رسیدن به اعتیاد است. آیاتابحال به اینکه ازکجا آمده ام آمدنم بهرچه بود فکرکرده ایم ؟ اگرباتفکرکنگره ای بخواهیم جواب دهیم- خیر.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 2 آبان1392 ] [ 12:29 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]
 جلسه هشتم ازدورنوزدهم جلسات بسته آموزشی روزهای سه شنبه مورخ 30 مهرماه  بانگهبانی مسافر احمد واستادی مسافرمحسن ودبیری مسافرعلیرضابادستورجلسه وادی دوم وتاثیر آن روی من راس ساعت 17آغاز گردید

خلاصه سخنان استاد:

دروادی دوم این مطلب رابه مامی گویند که شماارزشمندید ، ناامید نبودن جزء مواردی است که دراین وادی به ماگفته میشود واین موضوع دقیقا دراواخر مصرف من وجودداشت یعنی بسیارناامید بودم واین قضیه روی کار کردن بنده تاثیر داشت. کسانی که به کنگره 60می آیند مسئولیت بسیارسنگینی رابعهده میگیرند چون کسانی که برروی این صندلیها برای درمان نشسته اند مانندگروه تخریبچی درمیدان جنگ که راه راباز می کنند افرادکنگره هم همین وظیفه رابرای بازکردن راه درمان اعتیاد دارند. افرادی که درکنگره 60به درمان وسپس به مقام راهنما برسند میتوانند درمجامع عمومی مانند یک استاد دانشگاه درمقوله اعتیاد سخن بگویند اگرماارزش خودرابدانیم میتوانیم با اعمال ورفتارمان درجامعه به عنوان یک الگوی ارزشمند تبدیل شویم که این توسط خیلی ازعزیزان درکنگره 60 انجام شده است درکنگره 60 افرادی که برای درمان آمده اند بایدبدانند که مشکل درمان اعتیاد آسان حل می شود چون راه مشخص است ولی آنچه مهمتراست خدمتی است که شخص بعد ازرهائی بایدانجام دهد. بموقع آمدن درجلسات ومشارکت بالا درکنگره سبب پویائی هرچه بیشتر خواهدشد

شیشه کنگره60, جلسه, درمان اعتیاد, گزارش

[ چهارشنبه 1 آبان1392 ] [ 8:53 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

ادامه شناخت چاکراها وکارائی هرکدام رسیدیم به توضیح درباره چاکرای دوم وبدن سوم :

چاکرای دوم بنام (سوادهیستانا )که به آن گاهی چاکرای خاجی هم گفته میشود . رنگ آن نارنجی است محل آن نزدیکی ناف است ، غدد جنسی وپروستات وابسته به این چاکراهستند، حس مربوط به این چاکرا حس چشایی است ، این چاکرا روبه جلو باز میشود . منترۀ (شکل ) این چاکرا بصورت «وام» میباشد ساختار عملکرد چاکرای دوم به این صورت است که انرژی جنسی ، خلاقیت واحساسات مربوط به این چاکرا است روابط اجتماعی بخصوص ارتباط باجنس مخالف مربوط به این چاکرااست . اگراین چاکرا بازعمل کند درارتباط بادیگران ازانرژی لازم استفاده میکنیم، لذااحساس میکنیم بادیگران یکی شده ایم وکم کم بسوی یکپارچگی ووحدت پیش میرویم ، دراین صورت زندگی سرشاراز شوروشگفتی میشود. بدکارکردن چاکرای خاجی معمولا درسن بلوغ بوجود می آید اگراین انرژی کنترل نشود ، خلاقیت جنسی ابراز نمیگردد وطبعا بصورت امیال سرکوب شده ، زیاده روی ، خیال پردازی یا طغیان نمود پیدا میکند ودرنتیجه واپس زدگی ، فقدان عزت نفس ، فلج عاطفی وسرد مزاجی رخ میدهد . موسیقی باریتم خاص – رنگ نارنجی ونیزسنگ های مخصوص ورایحه درمانی تاثیرگذار است وغیرازاین تکنیک هائی در ورزش یوگا وجود دارد که میتواند درآزادسازی انرژی ( سوادهیستانا ) موثر میباشد.

اما بدن سوم : بدن اختری عهده دار احساسات وویژگی های شخصیتی انسان است ، فضای بدن اختری به اندازه بدن فیزیکی است ، ظاهرآن شبیه ابر است که درهمه جهات حرکت میکند ، هاله بدن اختری بصورت تخم مرغ است . احساسات منفی مانند ترس – خشم – افسردگی یاهرگونه ناراحتی موجب پدید آمدن ابرهای تاریک درهاله میشود به هرمیزان انسان به سمت عشق وازخودگذشتگی بازگردد رنگ هاله شفاف تر ودرخشان تر میشود . تمام احساسات سرکوب شده دربدن اختری یا کالبد ستاره ای فعال میشود ومنتظر فرصتی برای رشد میباشند . مثلا اگرکسی درخود پرخاشگری راتقویت کرده باشد ، درمقابل کسی قرارمیگیرد که پرخاشگری اوراتحریک کند ، دراین کالبد افکارواحساسات ناخودآگاه تاثیرگذارند مثلا اگرکسی بصورت ناخودآگاه روحیات منفی داشته باشد این امراوراازرسیدن به هدف بازمیدارد . ادامه چاکرا درهفته آینده.

مسافر : نبی نصیری 

  شیشه کنگره60, چاکرا, درمان اعتیاد, گزارش

[ جمعه 19 مهر1392 ] [ 9:18 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

محصول فرعی ماده محرک عصبی متافتامین در جهان به نام‌های گوناگونی شناخته می‌شود: کریستال (شیشه)، مِت و آیس (Ice). با هرکدام از این عناوین که صدا شود، هیچ فرقی ندارد، ایران در رتبه پنجم جهانی در مصرف این ماده رده‌بندی شده است.

به گزارش «تابناک»، چندی پیش، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که بر پایه بررسی‌های انجام شده، تریاک، هروئین و شیشه، بیشترین مصرف را در سطح کشور دارند. پیش از آن در شهریور ماه گذشته، سعید صفاییان، مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرده بود که مرگ و میر ناشی از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان مصرف‌کنندگان روان‌گردان‌ها رتبه نخست، هروئین رتبه دوم و تریاک رتبه سوم را دارد؛ اما هیچ گاه اعلام نشده‌ که ایران در مصرف مواد مخدر به ویژه از نوع صنعتی آن ـ که با شدتی فزاینده و سرسام‌آور در حال‌ گسترش است‌ ـ در چه جایگاهی قرار دارد.

نشریه فایننشیال تامیز اما در مقاله‌ای که به مناسبت پایان درام اجتماعی Breaking Bad (درام اجتماعی درباره تجارت متامفتامین و حاصل اصلی آن یعنی شیشه) منتشر کرده، ‌بررسی جالبی درباره تجارت جهانی این ماده خطرناک مخدر انجام داده است.

در این مقاله اشاره شده ‌که بر پایه گزارش منتشره از اداره کنترل مواد مخدر ملل متحد، در سال ۲۰۱۳ آمریکای شمالی در صدر جدول مصرف ماده متامفتامین (شیشه) است و در مجموع ۵۴ تن از کل ۸۸ تن مواد تولید شده در سال ۲۰۱۱ در این قاره به مصرف رسیده است.

در این قاره البته کشور مکزیک، که بزرگ‌ترین کارتل‌های مواد مخدر در آن مشغول به فعالیت هستند، رتبه نخست و پس از آن ایالات متحده قرار دارند. چین و تایلند در مقام سوم و چهارم و متأسفانه ایران در مقام پنجم در این گزارش رده‌بندی شده‌اند.
ایران پنجمین کشور مصرف کننده متامفتامین در جهان
رده‌بندی جهانی مصرف شیشه بر پایه گزارش ملل متحد

این گزارش یادآور شده ‌که به احتمال بسیار قوی در سال ۲۰۱۲ نیز این رتبه‌بندی با همین ترکیب تکرار خواهد شد. در گزارش ملل متحد آمده ‌که هرچند به شکل سنتی استفاده از متافتامین و قرص‌های حاوی این ماده در آسیا و به ویژه شرق این قاره رواج داشته، ‌در پنج سال گذشته، استفاده از متافتامین کریستال شده، یا‌‌ همان شیشه به شدت افزایش یافته است.

ایران پنجمین کشور مصرف کننده متامفتامین در جهان

نسبت مصرف جهانی شیشه در آمریکای شمالی و سایر جهان و رشد مصرف

نکته جالب دیگر درباره این گزارش آن است، ‌در حالی ایران در رتبه پنجم جهانی در مصرف شیشه ایستاده ‌که با استناد به آمار و ارقام، منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ بیشترین کشف و ضبط ماده متافتامین و محصولات فرعی حاصل از آن را داشته است.

این گزارش نوشته است: منطقه خاورمیانه از لحاظ کشف و ضبط متامفتامین منحصر به فرد است، زیرا بخش اعظمی از این ماده به شکل قرص‌های «کاپتاگون» بوده است. در سال ۲۰۱۱ عربستان سعودی سه مورد از بزرگترین محموله‌های متنافتامین در دنیا را کشف و توقیف کرده ‌که در مجموع، برابر با ۳۷ درصد از تولید جهانی این ماده بوده است.

منبع : سایت تابناک

شیشه کنگره60, دوپامین, درمان اعتیاد, گزارش

[ چهارشنبه 10 مهر1392 ] [ 11:13 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

درجزوه جهان بینی درموضوع چاکراها واینکه بحث جهان بینی تحت تاثیر مستقیم وضعیت جسمی وروانی ماست ، آموزش درکنارتفکروتجربه یکی ازارکان مهم دانائی است ودانائی نیزشالوده وزیربنای جهان بینی.

بحث چاکراها برای من خیلی جالب بود و مرا وادار کرد برای شناخت چاکراها وعملکردآنها جستجو کنم تااینکه خوشبختانه برای این سوال به منابع خوبی رسیدم که خدمت همه عزیزان جستجوگر، که به دنبال ارتقاء آموزش وشناخت خودهستند تقدیم میدارم . خودرابشناسیم تاخدا وخالق خودرابهتر بشناسیم.

به عنوان مقدمه بایدگفت دریوگا عقیده براینست که انسان دارای هفت بدن وهفت چاکرا میباشد، بدن های هفتگانه انسان عبارتنداز 1-بدن مادی یافیزیکی 2- بدن اثیری یااتری 3- بدن ستاره ای یااختری 4 – بدن ذهنی 5- بدن روحانی 6- بدن کیهانی 7- بدن نیروانی

بنابراین غیرازبدن مادی که باحواس فیزیکی قابل تشخیص است ، انسان دارای کالبدهای تو در تو دیگری است که واقعیت دارند اما با حواس ظاهری قابل درک نیستند و هر کدام ازآنها دارای انرژی ، شکل و رنگ خاصی است . هریک ازبدنها ارتعاشات مخصوصی از انرژی داراند که دارای فرکانس های خاصی هستند مثلا بدن اتری که به بدن فیزیکی نزدیکتر است پائین ترین ارتعاش را از نظر فرکانس دارد . به هرمیزان به بدن های بالاتری دست پیدا کنیم فرکانس های انرژی آن بیشتر و بالاتر میشود . هرگاه انسان روبه رشدباشد فرکانس های مربوط به بدن افزایش می یابد ، آگاهی هربدنی به میزان ارتعاشات بستگی دارد لذا اگر انسان به فرم های بالاتری ازانرژی دست یافت به آگاهی و هوشیاری بیشتری مجهزشده است .

سیستم انرژی بدن شامل 2 بخش میگردد 1 – نادی ها 2 – چاکراها  بنابراین سیستم این 2 بخش نادی ها یاکانالهای انرژی و چاکراها یا مراکز انرژی وکارائی هرکدام جالب وحیرت انگیز است ، نادی ها به منزله شبکه ظریفی از شریانها عمل میکند وانرژی بدن ازقسمت های انتهائی ستون فقرات سرچشمه گرفته واز طریق نادی های فراوان (72000) به کل بدن وبه بیرون هدایت میشود. میان نادی ها   3نادی اصلی وجود دارد یکی ازآنها نیروی (کندالینی) است که درانتهای ستون مهره ها همانند ماری چمبره زده خفته است این نیروی عظیم از راه کانالهای انرژی مرکزی وارد سیستم انرژی بدن میشود، جائی که دو نادی اصلی یعنی ( آیدا-وپینگال)به هم میرسند چاکرا نامیده میشود.

چاکراها مراکز انرژی بدن هستند که ازپائین به سمت بالا کشیده و هفت مرکز انرژی بوجود می آورند دراغلب افراد نیروی (کند الینی) بصورت قطره قطره است که دراثر رشدو اگاهی بیدارمیشود ومانندنیروی عظیم عمل میکند وبراثرآن چاکراها فعال میشوند. این فعال سازی باعث توسعه مرکزانرژی شده وامواجی راکه انسان درطول حیات نیاز دارد تامین میشود این امواج ازعامل های انرژی میگذرند و به صورت احساسات ، افکار وحواس ظاهرمیشوند (آیداوپینگال) قادرند مستقیما حیات رادریافت وبه مراکز انرژی بدن منتقل میکنند (پرانه ) به معنای انرژی انرژی حیات وانرژی مطلق است (پرانه ) نمایانگر تمام فرم های انرژی است ودر امواج مختلف متجلی میشود . یکی ازفرم های انرژی هواست وتنفس یکی ازراههائی است که ازراه آن (پرانه )یا انرژی حیات دریافت میشود ( آیدا و پینگال ) مستقیما انرژی حیات هوا راازطریق تنفس میگیرند وماده سمی راهمراه بازدم به بیرون تخلیه میکنند . چاکراها ازتقاطع دوکانال ( آیدا و پینگال ) شکل میگیرند ، چاکراها امواجی را که با فرکانس خودشان هم خوانی دارند میگیرند ، درواقع همانند آنتن عمل میکنند ، چاکراها روزنه هائی هستندکه مارابه دنیای نامحدود آنها متصل میکنند ، چاکراها انرژی هارا دقیقا به اطراف هم صادر میکنند که ازاین طریق هاله تابان تشکیل میشود . چاکراها به دوصورت بازوبسته عمل میکنند وازاین طریق فعالیت موزون یا ناموزون راشکل میدهند خلاصه اینکه 7 کالبد تنی وجود دارد ومتناسب باهریک ازآنها یک چاکرا هم وجود دارد.

1-     بدن مادی : بدن مادی همین بدن فیزیکی است که برای حواس قابل درک است ، این بدن کمترین انرزی راداشته وازحداقل فرکانس برخوردار است ، اگرعملکرد آن ناموزون باشد بدلیل نقصی است که درسیستم چاکرا پدید آمده است. واما هفت ( چاکرا )

1-چاکرای اول : اولین چاکرای بنام چاکرای ( مولادها ) میباشد که گاهی به آن مرکز ریشه یاچاکرای پایه هم گفته میشود. رنگ این چاکرا ، اگرفعال باشد به رنگ قرمزآتشین است این چاکرا درپائین ترین قسمت ستون فقرات قرار دارد ، این چاکرامربوط به غدد فوق کلیوی است ، حس مربوط به این چاکرا حس بویایی است ، این چاکرابطرف زمین باز میشود شکل این چاکرا بصورت ( لام ) میباشد . ساختاراین چاکرا به این صورت است که میتواند انرژی کیهانی رابه سطح فیزیکی انتقال دهد وجریان انرژی مادی را امکانپذیر سازد. اگرچاکرای پایه بازباشدودرگشودن آن موفق باشید رابطه جسمانی عمیقی بازمین وطبیعت پیداخواهید کرد وازاین طریق میتوانید انرژی کافی برای رابطه جنسی ، بچه دارشدن وهرگونه عمل فیزیکی بصورت موفق دست پیداکنیدوزمین برای ماجای امنی میشود باخوش بینی روی زمین زندگی خواهیم کرد ... امکاناتی که برای فعال ساختن این چاکرا میتوان بکاربرد

مشاهده رنگ های قرمزآتشین ، ریتم خاصی ازموسیقی وهمچنین ازسنگ درمانی ورایحه درمانی هم میتوان استفاده کرد.امابه جزاین موارد مذکورانجام تمرین ها وتکنیک های ورزش یوگا نیزنتیجه میدهد

2-     بدن اثیری یااتری  : این بدن ازلحاظ شکل وابعاد همانند بدن فیزیکی میباشد وعهده دار شکل دادن به بدن فیزیکی ، خلاقیت وتمام حس های مادی است بدن اتری انرژی های لازم را از نادی ها جذب وبخشی ازآنرا صرف داخل میکند وبخش دیگری ازانرژی ازطریق پوست خارج می گردد ، این انرژی خارجی اولین هاله ای است که اطراف بدن فیزیکی رافرا گرفته است وآنرا همانند محافظی دربرمیگیرد ، این امربدین معنا میباشد که هیچکس اساسا به دلایل خارجی بیمار نمی شود ، دلایل بیماری همیشه دردرون نهفته است ( این یکی ازمباحث اسرار درون است ) ازاینجاست که اسراردرون شکل میگیرد. افکارواحساسات منفی وشیوه ناسالم زندگی میتواند ازقوت وشدت تشعشعات هاله بدن بکاهد و دراین صورت هاله ضعیف خواهد شد و به اصطلاح درآن حفره یا شکافهائی ایجاد میشود. لذابه محض پیدا شدن جراحات برپوشش لطیف انرژی هاله سلامت خود را ازدست میدهد وبیماری پدید می آید . برای تقویت این کالبد بایدبه گلها ودرختان توجه نمود ، زیراانرژی گیاهان ودرختان بسیارشبیه انرژی بدن اتری است ، بدین منظور میتوان زیر درخت نشست یاروی چمن زار یازیرشکوفه های معطر درازکشید وازاین طریق تمام انرژی حیات بخش (پرانه ) جذب میشود . ودرون انسانسرشارازنیرو وانرژی میگردد لذا اگرانسان به گلها اظهارعشق ومحبت کند آنها واکنش نشان داده وباساطع کردن انرژی خودشان ازشما قدردانی خواهندکرد (سبحان الله ) و ( الله اکبر ) .درآینده شمارا به شناخت چاکرای دوم دعوت میکنم

مسافر : نبی نصیری

شیشه کنگره60, چاکرا, درمان اعتیاد, گزارش


[ دوشنبه 8 مهر1392 ] [ 10:51 قبل از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]
دربیست وسوم مرداد92روزرهایی مسافرعلیرضا دیداری خاطره انگیزبامهندس دژاکام داشتیم که به تصویرکشیده ایم دراین روزکه به گفته مهندس رکورد رهائی شکسته بود66مسافربه رهائی رسیدند که سه نفرازشعبه اراک بوددرادامه مطلب دوعکس ازهمسفران کوچک بامهندس خواهیددید که ذکریک خاطره کوچک خالی ازلطف نیست

درآن روزشلوغ که صحبت کردن وگرفتن عکس بامهندس واقعا سخت بود دخترکوچک ما ازآقای پناهنده درخواست عکس بامهندس رانمودکه مهندس با آغوش بازپذیرفت بعدازگرفتن عکس مهندس نگاهی به دختردیگرمان نمود وگفت پس اون یکی چی ؟ماگفتیم مهندس این بزرگتروسنگینتر است مامراعات شما رانمودیم مهندس فرمود اینها دخترهستند وحساس وقتی کاری برای یکی ازآنها انجام میدهید حتما برای دیگری هم انجام دهیدوگرنه درروحیه آنان اثر بدی خواهدگذاشت ودختردیگرمان هم بغل کردوعکس گرفت ما مونده بودیم واین دقت نظردرآن شلوغی ودادن درس زندگی به مامسافران وهمسفران درهرشرایطی!!!

شیشه کنگره60, استاد, درمان اعتیاد, رهائی


ادامه مطلب
[ دوشنبه 1 مهر1392 ] [ 10:34 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

روزی خداوند از عزرائیل پرسید: ای فرشته ی من برای چه کسی بیشتر از همه دلت سوخت؟عزرائیل جواب داد:روزی یک کشتی روی آب بود که به امر شما آن را شکستم وغرق کردم جان همه به جز یک مادر وکودک  را گرفتم  آن دو روی یک تخته چوب زنده ماندند اما فرمان دادید که جان مادر را هم  بگیرم وکودک را  تنها رها کنم  آن لحظه که میخواستم آن دو را جدا کنم  برایم خیلی سخت بود  زیرا نمی توانستم گریه های کودک را فراموش کنم خداوند به عزرائیل گفت: من به  موج فرمان دادم  که  کودک را به جنگلی سرسبز برساند،او در آنجا در ناز و نعمت پرورش یافت  به نور خورشید دستور دادم به چشمانش آسیبی نرساند،به باد گفتم آهسته بوزد ،ابرحق ریختن باران را نداشت ،و زمستان  و سرما به او صدمه نمی زدند،به پلنگی که  تازه بچه دار شده بود دستور دادم  که  به  کودک  شیر بدهد و از او مراقبت کند  وقتی کودک بزرگ شد به فرشتگان دستور دادم  به او حرف زدن یاد دهند   آن چنان  کودک را  روی چمن ها پرورش دادم که نمیتوان به زبان آورد .خداوند فرمود این است قدرت واختیار من در امور . به صد طریق  به او نعمت  دادم  تا مهر من را  بی  واسطه درک کند . آن کودک  این همه پرستاری را بدون واسطه از من دید و با این همه ، 

سپاس گزاری آن کودک از من این بود که نمرود شد وخواست ابراهیم خلیل را در اتش بسوزاند

منبع :وبلاگ معصومه شوشتری

شیشه کنگره60, مثنوی, درمان اعتیاد, گزارش

[ یکشنبه 31 شهریور1392 ] [ 12:49 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]

پادشاهی جایزه بزرگی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین شکل، آرامش را تصویر کند. نقاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند. آن تابلو ها، تصاویری بودند از جنگل به هنگام غروب، رودهای آرام، کودکانی که در خاک می دویدند، رنگین کمان در آسمان، و قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ. پادشاه تمام تابلو ها را بررسی کرد، اما سرانجام فقط دو اثر را انتخاب کرد.

اولی ، تصویر دریاچه آرامی بود، که کوههای عظیم و آسمان آبی را در خود منعکس کرده بود. در جای جایش می شد ابرهای کوچک و سفید را دید، و اگر دقیق نگاه می کردند، در گوشه چپ دریاچه، خانه کوچکی قرار داشت، پنجره اش باز بود، دود از دودکش آن بر می خواست، که نشان می داد غذای گرمی آماده است. تصویر دوم هم کوهها را نمایش می داد. اما کوهها ناهموار بود، قله ها تیز و دندانه ای بود. آسمان بالای کوهها بطور بیرحمانه ای تاریک بود، و ابرها آبستن آذرخش، تگرگ و باران سیل آسا بود. این تابلو هیچ با تابلو های دیگری که برای مسابقه فرستاده بودند، هماهنگی نداشت. اما وقتی آدم با دقت به تابلو نگاه می کرد، در بریدگی صخره ای شوم، جوجه پرنده ای را می دید. آنجا، در میان غرش وحشیانه طوفان، جوجه گنجشکی، آرام نشسته بود.

پادشاه درباریان را جمع کرد و اعلام کرد که برنده جایزه بهترین تصویر آرامش، تابلو دوم است. بعد توضیح داد : “آرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا، بی مشکل و بی کار سخت یافت می شود، چیزی است که می گذارد در میان شرایط سخت، آرامش در قلب ما حفظ شود. این تنها معنای حقیقی آرامش است…”

منبع :لژیون همسفرخانم ریحانه

شیشه کنگره60, آرامش, درمان اعتیاد, گزارش

[ یکشنبه 31 شهریور1392 ] [ 12:36 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]
قطعه زیر در بامداد یکشنبه دوم تیر توسط دکتر ناصح اهوازی درباره فعالیت های موثر کنگره 60 به عنوان یک NGO   موفق سروده شده استنفرین بر اعتیاد که در سرزمین ما ***** حال و حیات نسل جوان را تباه کرد

هر کس به اوج لذت و وپایان آن رسید ***** دانست او کز اول دم اشتباه کرد

زیرا هر آنکه بنده ی این دیو شد ، شروع ***** از مصرف تفننی و گاه گاه کرد

نفرین و درد ، گرد سپید پلید را ***** کاو سرنوشت نسل جوان را سیاه کرد

آورد فقر و ذلت و بیماری و فساد *****محو سرور و شادی و علم و رفاه کرد

لیکن بود به کنگره 60 امید ، کاٌن ***** درمان و پیشگیری و هم انتباه کرد

از روی مهر دست گرفتار را گرفت ***** یاری به شخص نادم بهبود خواه کرد

هر مبتلا که عزم نجات و اصلاح داشت ***** دستش گرفت محکم و بیرون ز چاه کرد

بهر رهایی همه درماندگان زار ***** او جمله ی رها شدگان را سپاه کرد

هر فرد مبتلا که بدین جمع راه یافت  ***** گویا خدا ز لطف به رویش نگاه کرد

در غربتی که هر که بود فکر کار خویش ***** این خانه را ز بهر جوانان پناه کرد

چون نسل آدمند چو اعضای یکدگر ***** هر کس که بی خیال نشیند گناه کرد

" ناصح " زند به دست " دژاکام " بوسه ها **** ای کوهمرد او ، که چنین عزم راه کرد

منبع :وبلاگ نمایندگی آبادان

شیشه کنگره60, دوپامین, درمان اعتیاد, شعر

[ پنجشنبه 28 شهریور1392 ] [ 11:45 بعد از ظهر ] [ مسافر علیرضا ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

"یادالله درهرجا،یادخودازقطره به اقیانوس است"

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر ،مدت سفر اول 10ماه و هفت روز ،به رو شDST ،باراهنمایی آقای رضا ترابخانی،پنج سال وهشت ماه وهشت روزاست که به رهایی رسیده ام،(تاتاریخ 10/11/1391)در حال حاضر کمک راهنمای شعبه اراک هستم.امیدوارم به یاری خدابتوانم سهم کوچکی دررهایی تعدادی ازبیماران موادمخدرداشته باشم،شماره تماس جهت مشاوره وراهنمایی درزمینه اعتیاد:09181615753 محسن پناهنده
برچسب‌ها وب
امکانات وب

 • دانلود فیلم
 • قالب وبلاگ